Webinar: Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsrenseanlegg

Zoom ,Norge

Ny norsk Vann rapport og webinar—Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsrenseanlegg Den nye veiledningen gir grunnlag for bestemmelse av anleggsstørrelse som skal sikre nødvendig hydraulisk kapasitet og tilstrekkeligbehandlingskapasitet for organisk stoff, samt tilstrekkelig slamlagringskapasitet for mindre avløpsrenseanlegg. Ved bruk av veiledningen skal man kunne: Bestemme den største hydrauliske døgnbelastningen som kan forventes tilført avløpsanlegget i […]