Service av minirenseanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

En forutsetning for at minirenseanlegg skal fungere tilfredsstillende over tid er god kvalitet på service og vedlikehold i anleggets driftsperiode. Kompetansen på utførende servicepersonell er derfor av avgjørende betydning. Personer som skal gjennomføre service og vedlikehold på minirenseanlegg må ha et minimum av prosessforståelse og kunnskap om hvordan ytre faktorer som fremmedvann, feil bruk av […]

Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

Målet for kurset er å gi nøytrale fagkyndige og prosjekterende aktører tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne gjøre de nødvendige undersøkelser, vurderinger, dimensjoneringer og dokumentasjon som grunnlag for søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for mindre avløpsanlegg. Les mer og meld deg på her

Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

Målet for kurset er å gi kommunale saksbehandlere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne utøve tilfredsstillende forurensnings- og byggesaksmyndighet for mindre avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften. Les mer og meld deg på her

Vannkrise 2023: VA-yngres årsseminar

Radisson Blu Hotel, Bodø Storgaten 2,Bodø

VA-Yngres jubileumsseminar i 2023, vi feirer 20 år! Hverdagen til bransjen er at man løper fra den ene krisen til den andre, vil det ingen ende ta? Med et blikk fremover på det som kan og vil møte oss, hvordan skal vi håndterer alle krisene gjennom bruk av innovative og bærekraftige løsninger? Bli med, brett […]

Bestill Billetter kr650-kr3000 199 billetter igjen

Avløpskonferansen 2023

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

Vårt mål er at Avløpskonferansen på Ås skal være en møteplass for de ulike aktører som jobber med vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Vi jobber for at konferansen i mai 2023 skal bli interessant rent faglig, men også at det skal bli en hyggelig sosial møteplass for de ulike aktører i bransjen. I år […]