Driftsoperatørkurs på VA-transportanlegg, Hamar uke 12 2023

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad

Viktig info: Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv. Kurset avholdes i følgende uker: uke 12: 20.-24.03.23 uke 21: 22.-26.05.23 uke 24: 12.-16.06.23 Hvorfor? Er du driftsoperatør på VA transportanlegg og har jobbet min 6 måneder, da har vi grunnkurset for deg! Kursets mål […]

kr38000

Driftsoperatørkurs på VA transportanlegg, Hamar uke 37 2023

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad

Viktig info: Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv. Kurset avholdes i følgende uker: uke 37: 11.-25.09.23 uke 42: 16.-20.10.23 uke 49: 04.-08.12.23 Hvorfor? Er du driftsoperatør på VA transportanlegg og har jobbet min 6 måneder, da har vi grunnkurset for deg! Kursets mål […]

Utsolgt kr38000