Driftsoperatørkurs på avløp, Hamar uke 36, 2023

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad,Norge

Er du driftsoperatør på avløpsrenseanlegg og har jobbet min 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med avløp da har vi grunnkurset for deg! Hvorfor? For å rense avløpsvannet og ivareta miljø- og driftshensyn som myndighetene krever, trengs det kompetente medarbeidere. Kurset gir grunnutdanning til driftsoperatører, driftsledere og annet driftsteknisk personell på avløpsrenseanlegg. […]

Bestill Billetter kr38000 13 billetter igjen