Gemini-konferansen

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Årets Geminikonferanse er satt opp. Mer informasjon følger. Sett av dagene så lenge!