Ny teknologi for rensing av avløpsvatn og slamhandtering

Scandic Sunnfjord Storehagen 2,Førde,Norge

Nytt avløpsdirektiv med omfattande nye reinsekrav på avløpssektoren blir etter alt å dømme vedtatt i 2024. På fagtreffet i Førde blir det presentert ny og lovande teknologi som kan betydeleg […]