Operatørkurs Kvalitetssikring av nye VA-anlegg

Garder kurs- og konferansesenter Sogndalsvegen 3,Gardermoen

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved kvalitetssikring av nye VA-anlegg. Trening i utførelse og rapportering av VA-kontroll iht. NS-EN 805 og 1610. Det legges også vekt […]