Prosjektforslag for 2023

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2023, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2022.

Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med prosjektforslag for 2023. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

For å ha mulighet til å konsentrere innsatsen og prioritere prosjektforslagene er det utarbeidet et sett med kriterier. Det er viktig å skjele til disse kriteriene ved innsending av prosjektforslag. Videre i prosessen vil forslag til prosjektprioriteringen bli sendt ut på høring 1. november med høringsfrist 1. desember 2022.

Den endelige prosjektprioriteringen for 2023 tas av styret i Norsk Vann ultimo januar.

Ønsker du å sende inn prosjektforslag, kan du fylle ut skjemaet “Prosjektforslag” eller laste ned en mal for prosjektbeskrivelsene her og sende inn på epost til Fred Ivar Aasand.