Prosjektprioritering for 2023

Det er kommet inn mange interessante og faglig gode prosjektforslag for 2023. Prioriteringsprosessen er i gang, og alle proskjektforslagene er sendt på høring 18. november med høringsfrist 16. desember 2022.

Den endelige prosjektprioriteringen for 2023 tas av styret i Norsk Vann ultimo januar.

Her er dokumentet med alle 2023-prosjektforslagene.

Høringsinnspill kan sendes til Fred Ivar Aasand.