Overflatevann

Med overflatevann forstås det vann som samler seg i elver, bekker, tjern og innsjøer. Overflatevannets kvalitet er avhengig av faktorer som for eksempel sur nedbør, jordsmonn, berggrunn, menneskelig aktivitet.

Vi skal nå se på de ulike overflatevannkildene og hvordan de ulike kildene egner som råvannskilder.

[et_pb_ld_course_progress _builder_version=”3.4.1″ title_font_size_tablet=”51″ title_line_height_tablet=”2″ /]