Rengjøring og kontroll av kammere i høydebasseng

Kammere i høydebasseng skal periodevis rengjøres og inspireres. Tidligere omtalt som «Nivå 3 – Fullstendig kontroll, innvendig inspeksjon». Riktig arrangert ventilasjon og/eller vannets naturlig innhold av biologisk materiale kan påvirke hvor ofte det er behov for tilpasset rengjøring. Beskyttende bekledning, desinfeksjon av basseng, at utstyr kun benyttes til vannbehandling og hensyn til ytre miljø er viktige faktorer.