Magasinering, dimensjonering av forsyningsnett og sikring av høydebasseng

Vi skal nå gå igjennom magasinering av vann i forhold til topografi, dimensjonering av ledningsnett tilknyttet høydebasseng, bassengvolum i forhold til funksjon i nettet og sikring av anlegg mot tilfeldig hærverk og sabotasje. Til slutt ser vi på ulemper i forbindelse mangelfull ventilasjon av høydebasseng.