Høydebassengets funksjon og plassering i forsyningsnettet

Vi skal gjennomgå oppbyggingen av distribusjonsnettet i forhold til vannkilde. Generelt kan vi si at gravitasjon (selvfall) er energi-økonomisk å foretrekke fremfor et system som krever dyr pumping av vann. Vi skal også se på funksjonelle krav til høydebasseng og innledningsvis vise til at anleggseier skal planlegge vedlikehold og rehabilitering av vannforsyningen.