Årsak til overflatefilm eller bunnslam og behov for omrøring i høydebassenger

Flyteslam kan skyldes mangelfull ventilasjon mens bunnslam skyldes naturlig innhold av organisk materiale, rust-avsetning fra rør eller kjemikalierester/forbindelser fra vannbehandling som felles ut i distribusjonsnett. Arrangering av inn og utløp fra kammere er viktig for å sikre omrøring slik at en unngår dødsoner der vann kan forringes på grunn av lang lagringstid.