Alternative plasseringer av høydebasseng i forhold til forsyningsnett

Høydebasseng kan arrangeres som gjennomstrømningsbasseng, motbasseng, tyngdepunktbasseng eller sidebasseng i forhold til forsyningsnett. Mengde som Q h maks/min eller Q d maks er dimensjoneringskrav i forhold til forsyningsnett.