Alternative måter for å sikre mot ukontrollert tap av vann ved lekkasje

Ved lekkasje i distribusjonsnett er det viktig å ha kontroll på magasinert vannvolum. Dette ved hjelp av rørbruddsventil eller seriekoblet høydebassenger.