Alternative inn og utløpsarrangementer i høydebasseng og anbefalte vedlikeholdsnivåer

Nå skal i se litt på vedlikehold og inspeksjon av høydebasseng. Norsk Vanns veileder viser til at vedlikehold og inspeksjoner skal deles i 3 nivåer. Dette med utgangspunkt i drikkevannsforskriftens krav til leveringssikkerhet. Videre skal vi se på alternative inn- og utløpsarrangementer i høydebasseng.