Oktettregelen (8-regelen)

Tema 3: Oktettregelen (8-regelen)

Åtte elektroner i det ytterste skallet er en stabil tilstand for atomene. Et atom kan få åtte elektroner i det ytterste skallet ved å gi fra seg eller ta opp ett eller flere elektroner. Atomet kan også dele ett eller flere elektroner. Det kalles edelgass-struktur.

Atomer som oppnår edelgass-struktur oppfyller åtteregelen.

Når et atom har edelgass-struktur har det minst energi og er derfor stabil.

Alle atomer strever etter å få åtte elektroner i det ytterste skallet. Det kan skje på to måter:

  1. danne ioner
  2. dele på elektronpar

Vedlagt finner du en video som går mer i dybden på forholdet mellom atomer og ioner: