Grunnstoffene og Periodesystemets oppbygging

Tema 1: Grunnstoffene og Periodesystemets oppbygning

1.1 Stoffenes byggesteiner

Bilde hentet fra ndla.no.

 

I kjernen: nøytroner og protoner.

Rundt kjernen: elektroner.

 

1.2 Atomer

Atomet består av en positivt ladet kjerne av protoner og eventuelt nøytroner og en sky av negativt ladde elektroner. Normalt er atomet nøytralt ved at det er like mange elektroner og nøytroner. Dersom et atom ikke er nøytralt fordi det har for mange/for få elektroner, kalles atomet henholdsvis et negativt eller positivt ladd ion. Summen av protoner og nøytroner i et atom kalles nukleontallet.

1.3 Grunnstoff

Et grunnstoff består kun av atomer med samme antall protoner i kjernen.

Et grunnstoff kan ikke endres til å bli et annet grunnstoff gjennom kjemiske prosesser.

1.4 Periodesystemet

Hvilke stoffer kjenner du?

Det Periodiske System

  • Alle grunnstoff har sitt eget atomsymbol på mellom én og tre bokstaver
  • Vi organiserer grunnstoffene i periodesystemet
  • I periodesystemet er grunnstoffene delt inn i grupper (lodrett) og perioder (vannrett)
  • Grunnstoffene som tilhører samme gruppe har ofte ganske like egenskaper