Atomer, protoner, nøytroner, elektroner og elektronfordeling i skall