Workshop i Norsk Vanns kommunikasjonsnettverk

Velkommen til kommunikasjons-workshop

Norsk Vann har gleden av å ønske velkommen til workshop 25. oktober i Oslo. Der vi skal se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse vi kan løse i samarbeid.

Vi ønsker med dette å blåse liv igjen i kommunikasjonsnettverket. Vi tror nettverket vil være nyttig i årene som kommer når bransjen skal løse mange store utfordringer og oppgaver.

Overskriften for workshopen vil være «Felles kommunikasjonsutfordringer», der målet er å identifisere noen satsinger som vi kan jobbe målrettet med i fellesskap. Norsk Vann har midler avsatt i et prosjekt i prosjektsystemet som omhandler felles kommunikasjonsverktøy. Noen av tiltakene vi kommer frem til kan antakelig defineres inn i det prosjektet og dermed ha finansiering til gjennomføring.

Norsk Vanns nye strategi har mål og delmål knyttet til noen slike kommunikasjonsutfordringer, blant annet øke bransjens synlighet, jobbe med omdømme, og sikre rekruttering til bransjen. Det er dermed noe Norsk Vanns sekretariat skal vie endel oppmerksomhet og tid til fremover.

Norsk Vann har et annet prosjekt i oppstartfasen som dreier seg om forbrukerkommunikasjon. Dette skal se på to problemstillinger:

  • Se på muligheten for å samordne og standardisere informasjon til forbrukerne om adgangen til å klage på vann- og avløpstjenestene, og å søke erstatning for mangler ved leveransene
  • Nye krav i drikkevannsforskriften om opplysningsplikt til abonnentene – hvordan sikre at disse kravene oppfylles på en god og rasjonell måte
    Det kan være interessant å bruke kommunikasjonsnettverket som referansegruppe og få innspill til løsninger i dette prosjektet.

Vi ser for oss at det etableres ulike arbeidsgrupper for ulike tema/oppgaver, og disse kan drives videre digitalt slik at flere kan være med.

Workshopen arrangeres fysisk i Nastionaltheatret Konferansesenter i Vika i Oslo, der vi har booket et rom som tar inntil 25 personer (Stiklestad). Førstemann til mølla gjelder.
Møtestart er kl 10:00 og vi avslutter kl 15:00. Norsk Vann spanderer lunsj i restauranten.

I og med at vi har et begrenset antall plasser, så oppfordrer vi til raskt å vise sin interesse ved å melde seg på arrangementet. Dere bes begrense antall deltakere fra hver kommune. Her ønsker vi å få en bredde i deltakelsen, slik at det også er plass til mellomstore og små kommuner.

Workshopen er gratis, men deltakerne må selv bekoste reise og evt. opphold.

Vi ønsker velkommen til en fruktbar dag!

Ferieavvikling

Merk at behandlingen av bestillingene dine kan ta litt lenger tid i juli pga. ferieavvikling, men vi skal ta oss av ordren din så snart vi kan og i det minste i løpet av 24 timer.

Vennlig hint

Bestillingsprosessen krever litt færre klikk på slutten dersom du logger deg på som bruker før du bestiller.

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg ønsker å delta på workshoppen
kr 0
21 tilgjengelig

For å se en liste over begivenheter du deltar på, må du logge på.

Sted

Arrangør