Pumpekurs—prosjektering, drift og vedlikehold

Ønsker du å få en innføring i pumpeteknikk?

Pumper er en viktig forutsetning for at VA- transport og behandlingsanlegg skal fungere, men blir ofte glemt i en travel hverdag.

Vi tilbyr et kurs som gir deg en oversikt over pumpetyper, valg av løsning, optimal drift og tilstandsbasert vedlikehold, som til sammen er svært viktig i et bærekraftig perspektiv.

Les mer om kurset og se en introduksjonsvideo i vår kursportal, da ser du mer om innholdet. Vi avslutter kurset med et videomøte (min. 5 personer) for de som ønsker det.

Kurset koster NOK 5000 og bestilles her.

For å se en liste over begivenheter du deltar på, må du logge på.

Sted

Arrangør