Kurs i vann- og avløpsrett

Kurs i vann – og avløpsrett

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag?
Vann- og avløpstjenestene er regulert i ulike lover og forskrifter, samtidig som kommunene fastsetter sine egne lokale forskrifter og abonnementsvilkår. I tillegg er det mange dommer og andre avgjørelser som man bør kjenne til.
Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at våre medlemmer i økende grad har juridiske spørsmål de ønsker hjelp til å løse.

Norsk Vann har utarbeidet et grunnleggende kurs i vann- og avløpsrett for å hjelpe deg til å forstå den rettslige reguleringen av vann- og avløpstjenestene og gjennom dette gjøre det enklere for deg å finne frem i de ulike regelverkene.

Norsk Vann inviterer til digitalt kurs i vann- og avløpsrett.

Målgruppe

Kurset passer best for saksbehandlere og ledere i kommunen som jobber med utbygging og forvaltning av vann- og avløpstjenester og personer som bistår disse.

Innhold

Vi tar for oss relevant regelverk som har betydning for rollen som leverandør av vann- og avløpstjenester og rollen som kommunal myndighet.

Kurset gjennomføres over tre dager. For å sikre best mulig faglig og praktisk kompetanse på alle fagområdene, vil det være minst to kursholdere alle dagene. Vi legger opp til dialog med kursdeltakerne og noe arbeid med oppgaver.

Eier og myndighet

8:30 Introduksjon

8:50 Innblikk i dagens tema

9:20 Juridisk metode

Forholdet mellom anleggseier/leverandør og abonnent

9:55 Forholdet mellom anleggseier/leverandør og abonnentene

10:30 Kahoot

Forvaltningsrett

10.50 Alminnelig forvaltningsrett

11.20 Lunsj

12:00 Forvaltningslovens saksbehandlingsregler

13:15 Film, gruppediskusjon og gjennomgang

Åpenhet, innsyn og informasjon

14:05 Rett til innsyn i kommunens dokumenter og journaler

15:00 Avslutning

Rettigheter i grunnen, tilknytningsplikt, sikring av infrastruktur og erstatningsrett

8:30 Oppgave i grupper og plenum

Rett til å ha ledninger i grunnen

9:25 Rett til å ha ledninger i privat grunn

Tilknytningsplikt og opparbeidelsesplikt

10:25 Grunneiers tilknytningsplikt

11:30 Lunsj

12:25 Utbyggers opparbeidelsesplikt og utbyggingsavtaler

13:40 Vann, avløp og overvann skal være sikret

Erstatning for skade fra avløpsanlegg

14:25 Generelle vilkår for erstatning og spesielt om skader fra avløpsanlegg

15.00 Avslutning

Forsyning av vann og håndtering av avløp

Overvann

08:30 Ansvar, rettslige virkemidler og finansiering

Forsyning av drikkevann

9:50 Uttak av vann til vannforsyning

10:40 Kommunens ansvar for å sikre forsyning av drikkevann: Drikkevannsforskriften

11:25 Lunsj

Kommunens ansvar for slokkevann

11:55 Kommunens ansvar ved ny bebyggelse og i etablerte områder

Forurensning fra avløpsanlegg

12:30 Kommunens ansvar for utslipp fra avløpsanlegg

13:25 Film, gruppediskusjon og gjennomgang

14:00 Utslipp fra kommunale anlegg

14:30 Påslipp til kommunale anlegg

15:00 Avslutning

Har du innspill til kurset, kontakt Elin Riise.

Påmeldingsfrist er 1. februar 2022 kl 18:30.

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg er medlem i Norsk Vann
kr 11000
39 tilgjengelig
Jeg er ikke medlem i Norsk Vann
kr 15000
39 tilgjengelig

Sted

Arrangør