Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg—nettkurs mai 2022

Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen for deg—bli med på tilsynskurs!

Hvorfor?

Vi vet at medlemmene våre sliter med å gjennomføre tilsynsplikten etter forurensningsloven og at flere finner det utfordrende å innfri kravene satt i vannforskriften. Norsk Vann har derfor utviklet et tilsynskurs som skal gjøre jobben mer overkommelig.

Kursets mål

Kurset skal gi en innføring i relevant regelverk, det juridiske ansvaret forbundet med tilsynsoppgaven. Videre skal det gi innføring i hvordan gjennomføre hele prosessen fra planlegging og forberedelser, økonomi, datahåndtering, selve kartleggingen og vurderingen ute i felt, samt oppfølging av avvik i etterkant.

Målgruppe(r)
Primært:

Saksbehandlere i kommunen som jobber med mindre renseløsninger etter kapittel 12 i forurensningsforskriften.
Saksbehandlere i kommunen som skal gi utslippstillatelse eller byggetillatelse.

Sekundært:

De som skal kontrollere tilstand på mindre avløpsanlegg, enten det er rådgivere, renovatører eller kommunens egne ansatte

Undervisningsopplegg

Forelesninger, diskusjoner og bruk av video.

Innhold

Vi tar for oss relevant regelverk, hele prosessen med planlegging og forberedelser, økonomi, datahåndtering, selve kartleggingen og vurderingen ute i felt, samt oppfølging av avvik i etterkant.

Kurset inneholder både en teoretisk del og en praktisk del.

Den praktiske delen av kurset

For å gi dere så god kompetanse som mulig har vi valgt å undervise den praktiske delen av tilsynet ved hjelp av videoer. Vi har valgt ut noen av de mest vanlige renseløsningene og viser hvordan man vurderer tilstanden ute i felt. I tillegg viser vi noen av de mest vanligste tilfellene av avvik, som saksbehandlere flest vil stå ovenfor i virkelighetens verden. Videoene er kombinert med skisser, bilder, tekst og tale, slik at man hele tiden har god oversikt over hvordan det ideelt skal se ut ved de ulike anleggene som presenteres og hvordan det faktisk ser ut.

Den teoretiske delen av kurset

Med utgangspunkt i vår tilsynsveiledning, tilpasset til kapittel 12 anleggene, har vi utarbeidet et rikholdig kompendium på ca 200 sider. Første del består av teori omkring formalitetene, som eks. regelverk, finansiering og datahåndtering. Noe av dette vil dere kjenne igjen fra våre øvrige rapporter og eksisterende nettsteder. Del 2 er tettpakket med bilder og illustrasjoner av ulike anlegg og ikke minst ulike tilstander man kan finne disse anleggene i. Det er også sjekklister og eksempler fra ulike kommuner. Her er det mye nytt stoff for alle som ikke har vært ute og sett mange anlegg selv.

Kursmateriell
  • Kompendiet “Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg”
  • forurensningsforskriften kap. 12
Varighet

2 dager

Kursholder/Instruktører

Gjertrud Eid, rådgiver Norsk Vann

Guro Randem Hensel, NIBIO

Kontaktinfo

Gjertrud Eid

Påmeldingsfrist: 16. mai 2022 kl. 18:30

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig

For å se en liste over begivenheter du deltar på, må du logge på.

Sted

Arrangør