Konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Hold av datoene 30. november – 1. desember til årets Vann- og avløpsjuskonferanse.

Konferansen vil være et fysisk arrangement på Gardermoen, men vil også strømmes til de som ikke har anledning til å reise.

Program og påmelding kommer senere

For å se en liste over begivenheter du deltar på, må du logge på.

Sted

Arrangør