Driftsoperatøropplæring—forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg  og har jobbet minimum 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med vann, da har vi grunnkurset for deg!

For å kunne melde deg på kurs i hhv vannbehandling, avløpsbehandling eller VA transportanlegg må du ta dette forkurset.

Hvorfor?

Innen vannfaget bygger mye av kunnskapen på en forståelse av grunnbegreper innen biologi, kjemi, matematikk og fysikk. Kurset tar for seg teorien og knytter den til praktiske eksempler fra driften.

Forkurset gir en oppfrisking i begreper med fokus på og eksempler fra daglig drift av VA anlegg samt en introduksjon i helse-, miljø og sikkerhet.

Kursets mål

Få forståelse for begreper og grunnleggende kunnskap innen kjemi, fysikk, biologi og matematikk som grunnlag for å fordype seg i henholdsvis vannbehandling, avløpsrensing eller VA transportanlegg.

Målgruppe(r)

Nåværende eller kommende driftsoperatører innen VAT som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller tilfredsstillende vannfaglig teorikompetanse. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Forkunnskaper

Anbefales minimum 6 måneder relevant praksis, men er ikke noe krav.

Undervisningsopplegg

Kurset er bygget opp etter prinsippet om «blandet læring», det vil si online kurs med basis i korte videoer etterfulgt av oppgaver og/eller quiz. Online læring gir kursdeltakerne mulighet til å lære i eget tempo, noe som gir fleksibilitet i forhold til egen arbeidsdag. Samtidig er videoer og læremateriell alltid tilgjengelig for repetisjon, og man får lenker til supplerende materiell.

Kurset starter med en fysisk samling, underveis er det ukentlige nettmøter med fokus på øvelser og oppgaver.
Altså en kombinert opplæring der kursdeltakerne veksler mellom selvstendig online læring, undervisning og dialog ansikt til ansikt – alt innenfor en fast tidsplan.

Praktisk gjennomføring:

8.-9.3: Fysisk samling på Hamar (oppstart kl 9 dag 1, avslutning kl 14 dag 2)
15.3:   Nettmøte kl 10-11
22.3:   Nettmøte kl 10-11
29.3:   Nettmøte kl 9-11
5.4:     Avslutning av kurset, digitalt kl 9 – 14

Påmeldingsfrist: 6. februar 2022

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Vi er medlem i Norsk Vann
kr 10000
0 tilgjengelig
Utsolgt
Vi er ikke medlem i Norsk Vann
kr 13000
0 tilgjengelig
Utsolgt

Sted

Arrangør