Driftsoperatør Vann—grunnkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlingsanlegg og har jobbet minimum 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med vann, da har vi grunnkurset for deg!

Hvorfor?

For å tilby innbyggerne trygt, rent og godt drikkevann trengs det kompetente medarbeidere. Kurset gir grunnutdanning til driftsoperatører, driftsledere og annet driftsteknisk personell på vannbehandlingsanlegg og installasjoner i distribusjonsnettet.

Kursets mål

Driftspersonellet skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgavene som skal gjøres på et vannverk på en slik måte at det ivaretar vannkvalitet og sikkerhetskrav som vannverkseier og helsemyndigheter krever. Driftspersonellet skal vise i teori og praksis at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves for å ivareta de mål som er satt for driften av vannverket.

Målgruppe(r)

Nåværende eller kommende driftsoperatører på vannverk som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller tilfredsstillende vannfaglig teorikompetanse. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Forkunnskaper
  • Norsk Vanns forkurs for driftsoperatører
  • Minimum 6 måneder relevant praksis
Undervisningsopplegg

Kurset er bygget opp etter prinsippet om «blandet læring», det vil si en kombinasjon av fysiske samlinger og online kurs. Online læring gir kursdeltakerne mulighet til å lære i eget tempo, noe som gir fleksibilitet i forhold til egen arbeidsdag. Samtidig er videoer og læremateriell alltid tilgjengelig for repetisjon, og man får lenker til supplerende materiell.
Dette kombineres med fysiske samlinger med undervisning og dialog, og ukentlige nettmøter med fokus på øvelser og oppgaver. Noe som gjør at kursdeltakerne må forholde seg til en fast tidsplan, samtidig som det ivaretar den sosiale delen og det å bygge nettverk.
Altså en kombinert opplæring der kursdeltakerne veksler mellom selvstendig online læring, undervisning og dialog ansikt til ansikt – alt innenfor en fast tidsplan.
Kurset starter og slutter med fysisk samling, og midtveis er det en 3 dagers fysisk samling med fokus på praktisk analysearbeid (lab). Det blir også befaring på vannbehandlingsanlegg

Praktisk gjennomføring

21.-22.4:  Fysisk samling på Hamar
26.4:        Nettmøte kl 9-11
3.5:          Nettmøte kl 9-11
6.5:          Frist innlevering hjemmeoppgave 1
10.-12.5:  Fysisk samling på Hamar
24.5:        Nettmøte kl 9-11
31.5:        Nettmøte kl 9-11
8.6:          Frist innlevering hjemmeoppgave 2
14.6:        Nettmøte kl 9-11
21.-22.6: Fysisk samling (Hamar) og avslutning av kurset

Påmelding

Det vil åpnes for påmelding i januar 2022

Sted

Arrangør