Bestillerkurs i rørinspeksjon

Rørinspeksjon-Norge inviterer onsdag 16.mars til digitalt kurs hvor temaet er bestilling av rørinspeksjon.

Kurset tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner, hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene og presentere dem i kartverk.

Program og påmelding finner du her.

Sted

Arrangør