Workshop om rensing av mikroforurensninger

Målet for workshopen er å starte forberedelsene til avansert rensing av mikroforurensninger ved å hente inn erfaringer fra andre land; spesielt fra Sverige. Vi vil gjennom denne workshopen blant annet se nærmere på:

 • Hva er behovet—når er rensing av mikroforurensninger nødvendig?
 • Hva var det som utløste avansert rensing i Sverige?
 • Hva sier avløpsdirektivet og EQS-direktivet?
 • Hva sier norske myndigheter?
 • Hva er kunnskapsgrunnlaget, hva mangler?
 • Hvilke spørsmål har kommunene? (skriv inn eventuelle spørsmål du måtte ha i påmeldingsskjema)

Workshopen er åpen for alle, men henvender seg spesielt til:

 • Kommuner og renseanlegg
 • Konsulenter, rådgivere
 • Forskere

Praktiske opplysninger

Workshopen vil strømmes i sanntid.

Påmeldingsfrister er mandag 15. april kl 15:00 for fysisk deltakelse og fredag 19. april kl 15:00 for digital deltakelse

Program

09.30–10.00

Registrering, kaffe, enkel servering

10.00–10.10

Velkommen, introduksjon, ved Arne Haarr, Norsk Vann og Christian Baresel, IVL

10.10–10.30

Krav til kvartærrensing i avløpsdirektivet—hva vet vi? Hvordan vil dette implementeres i norsk regelverk? Hvordan kan revidert EQS-direktiv virke inn? ved Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet

10.30–10.50

Kunnskapsgrunnlaget—hva vet vi om mikroforurensninger og legemidler i avløpsvann i Norge? Hvilke forskjeller ser vi, med hensyn til geografi, eksisterende behandlingsprosesser mm.? Resultater fra undersøkelser av mikroforurensninger i avløpsvann—ny Norsk Vann rapport, ved Elisabeth Lyngstad, Norsk Vann

10.50–11.05

Spørsmål og diskusjon

11.05–11.15

Pause

11.15–12.30

Erfaringer fra Sverige:

 • Om Svenskt Vattens rolle som leder av bestillergruppa for avansert rensing. Om pågående reaktiveringsprojekt (aktivt kull), og hvordan Svenskt Vatten ser for seg vegen videre. Hvordan kan bransjen i Norge lære av erfaringene fra Sverige? Ved Klara Westling, Svenskt Vatten
 • Mer enn 15 års erfaring med rensing av mikroforurensninger i Sverige; vurderinger om rensebehov, pilotforsøk og fullskala drift. Hvilke mikroforurensninger kan renses bort og hvilke kan bli utfordrende framover? Hvordan unngå fallgruver når en skal planlegge for avansert rensing i Norge? Ved Christian Baresel, IVL
 • Sveriges første fullskala anlegg ved Tekniske verken i Linkøping Sverige: planlegging, nødvendig forarbeid, bygging, og driftserfaringer. Ved prosjektleder Christian Baresel, IVL.
12.30–13.10

Pause, med enkel lunsj

 13.10–13.30

Spørsmål og diskusjon til innleggene fra Sverige.

 13.30–14.30

Gruppearbeid, aktuelle tema:

 •  hvordan komme i gang med forberedelser?
 • hvilke tiltak må gjøres?
 • kan det være aktuelt med felles-prosjekt? Hva med finansiering?
 • hvordan sikre at rensekrav ikke gjør at det viktige oppstrømsarbeidet reduseres?
 • behov for å bygge egen kompetanse – hvilken kompetanse trengs – hos de ulike aktørene?
 • hvilke støttefunksjoner trengs til myndigheter og VA-organisasjoner
14.30

Oppsummering av gruppearbeid

15.00

Slutt

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Fysisk deltakelse & Norsk Vann medlem
kr 1100
42 tilgjengelig
Fysisk deltakelse & ikke Norsk Vann medlem
kr 1600
42 tilgjengelig
Digital deltakelse & Norsk Vann medlem
kr 800
Ubegrenset
Digital deltakelse & ikke Norsk Vann medlem
kr 1100
Ubegrenset