Webinar: Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsrenseanlegg

Ny norsk Vann rapport og webinar—Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsrenseanlegg

Den nye veiledningen gir grunnlag for bestemmelse av anleggsstørrelse som skal sikre nødvendig hydraulisk kapasitet og tilstrekkeligbehandlingskapasitet for organisk stoff, samt tilstrekkelig slamlagringskapasitet for mindre avløpsrenseanlegg. Ved bruk av veiledningen skal man kunne:

  1. Bestemme den største hydrauliske døgnbelastningen som kan forventes tilført avløpsanlegget i løpet av anleggets levetid, basert på tilkoblede bygningers beskaffenhet. Ut fra dette velge avløpsanlegg med tilstrekkelig hydraulisk kapasitet
  2. Bestemme største ukentlige organiske stoffbelastning som forventes tilført avløpsanlegget i løpet av anleggets levetid, basert på tilkoblede bygningers beskaffenhet. Ut fra dette velge avløpsanlegg med tilstrekkelig behandlingskapasitet for organisk stoff
  3. Bestemme behov for minimum slamlagringskapasitet for det valgte renseanlegget

Norsk Vann ferdigstiller i disse dager rapporten. Den legges ut i bokhandelen når den er klar og vil bli presentert i et eget webinar den 5. juni kl. 12-14. Webinaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta. Du trenger ikke å melde deg på, men følg denne lenken på tidspunktet for webinaret.