Vannberedskaps-konferansen 2023

Velkommen til Vannberedskapskonferansen 2023!

Vi gjentar suksessen fra 2021 og inviterer til en ny Vannberedskapskonferanse 9. og 10. mai 2023 på Hamar. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen beredskap og krisehåndtering knyttet til vannbransjen.

Konferansen har som formål å rette søkelys på vann- og avløp som en av våre mest kritiske samfunnsfunksjoner. Vi ønsker å samle de som arbeider med beredskap innen vannbransjen og de som har en beredskapsrelatert rolle inn mot bransjen. Konferansen legger til rette for erfaringsformidling og nettverksbygging, samt bidrar til å øke kompetansen innenfor beredskap og krisehåndtering i bransjen.

Arrangementet vil også bli overført digitalt og vi tilrettelegger for utstillere.

Programkomiteen er bredt sammensatt med Kjetil Furuberg, Norsk Vann, som ansvarlig. Har du innspill til innhold på konferansen? Send epost til Kjetil Furuberg.

Norsk Vann ønsker med dette også å bygge videre på arbeidet med å styrke beredskapen innen vann og avløpssektoren med utgangspunkt i fagmiljøet tilknyttet studiet i vannberedskap ved HINN.