Vannberedskaps-konferansen 2023

Velkommen til Vannberedskapskonferansen 2023!

Vi gjentar suksessen fra 2021 og inviterer til en ny Vannberedskapskonferanse 9. og 10. mai på Hamar. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen beredskap og krisehåndtering knyttet til vannbransjen, og har som formål å rette søkelys på vann og avløp som en av våre mest kritiske samfunnsfunksjoner.

Norsk Vann arrangerer konferansen i samarbeid med fagmiljøet innen krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet. Konferansen henvender seg til alle som har en rolle i beredskapsplanlegging og krisehåndtering i kommunene, men også andre aktører som er viktige for kommunenes evne til å ivareta god beredskap. Vi har fokus på vann og avløp som samfunnskritiske tjenester, men mange av temaene vil være relevante også for andre tjenesteområder.

Vi har gleden av å invitere utstillere til å delta på konferansen. Mer praktisk informasjon finner du nedenfor.

 

Program

09:30 Registrering

11:00 Lunsj

11:50 Åpning og praktiske opplysninger. Ragnhild Aalstad, Direktør, Norsk Vann

Bakgrunn

12:00 Knappe ressurser – hvordan vil dette prege samfunnet? Hvordan klare å holde
fokus på bærekraft i tid med mange kriser? Jørgen Randers, Professor emeritus – Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Økt usikkerhet og sammensatte trusler

12:30 Økende trusselnivå og større usikkerhet i samfunnet – hva betyr dette for vannbransjen? Sigurd Tremoen, Assisterende statsforvalter, SF Innlandet

12:50 Sofaprat

13:00 Kaffe og utstillingsvandring

13:40 Hybride trusler – hva er trusselnivået? Erfaringer og lærdom fra den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa. Hva skal vannbransjen konkret forberede seg på? Tom Henry Knutsen, Generalmajor (p)

14:00 Hvordan vurderer Helse- og omsorgsdepartementet den økende usikkerheten og betydningen for vannbransjen? Har siste års hendelser endret forventningene til vannbransjen for hva som er tilstrekkelig beredskap og sikkerhet? Kjetil Tveitan, Underdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

14:20 Sofaprat

14:30 Helhetlig risikostyring i et kommunalt perspektiv. Hvordan håndtere sammensatte trusler? Ivar Lunde, Universitetslektor og Gruppeleder security og beredskap, Proactima

14:55 Sofaprat

15:05 Kaffe og utstillingsvandring

Fysisk sikring og adgangskontroll

15:45 Fysisk sikkerhet – hva er godt nok? Hva vil det si å være forsvarlig sikret når risikobildet er i stadig endring? Mathias Johnsen, Seniorrådgiver samfunnssikkerhet, Multiconsult

16:05 Når hever vi beredskapen og hvordan kan vi dele nødvendig informasjon? Utfordringer når informasjonen er taushetsbelagt. Stein Christian Bugge, Hovedplanlegger/fagansvarlig planverk, Oslo politidistrikt

16:20 Kraftberedskapsforskriften – eksempler fra regelverket om sikring fra nettselskapet Lnett. Hvilke vurderinger gjøres i kraftbransjen? Gjennomgang av erfaringer og retningslinjer. Kjartan Åsheim, Beredskapskoordinator, Lnett.

16:40 Fysisk sikring og adgangskontroll – eksempel fra Vestfold Vann. Hvordan har vi funnet frem til riktig sikringsnivå? Bruk av verdivurdering kontra ROS. Tanja Breyholtz, Daglig leder, Vestfold Vann

17:00 Sofaprat

17:20 Avrunding

17:30 Slutt fagprogram dag 1

19:30 Felles middag

08:00 Registrering

08:25 Åpning og praktiske opplysninger. Møteleder

Forsyningssikkerhet

08:30 Forsyningssikkerhet og avhengigheter – komplekse sammenhenger mellom kritisk infrastruktur. Hvordan møtes og håndteres disse avhengighetene i beredskapsarbeidet? Hilde Kommedal, Utredningsleder i avdeling Samordning og beredskap, DSB

09:10 Sofaprat

09:20 Rasjonering av strøm – hvordan løser nettselskapene dette? Hvordan skal vannbransjen være forberedt på ulike nedstengningsscenarioer? Trond Eriksen, Avdelingsleder, Glitre Energi Nett

09:40 Kaffe og utstillingsvandring

10:10 Prioritering av strømforsyning til samfunnskritiske tjenester. Hvordan kan vannforsyningen best sikres når det er knapphet på strøm? Torstein Nielsen, Beredskapssjef, Stavanger kommune

10:30 Sofaprat

10:45 Hvorfor oppsto det fare for mangel på kjemikalier til vannbehandling og avløpsrensing? Om bakgrunn, sammenhenger, tiltak og samarbeid for å håndtere situasjonen. Ove Sanna, Kemira og styreleder Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg

11:05 Sofaprat

Din organisasjon: kommunikasjon, kompetanse og virksomhetsstyring

11:15 Vannberedskapsstudiet: erfaringer fra de 5 første årene – og veien videre. Viktigheten av å ha god kompetanse innen beredskap i vannbransjen. Bjørn Bakken, Førsteamanuensis, HINN

11:30 Lunsj og utstillingsvandring

12:30 Opplevd trygghet vs. «ingeniørmessig» trygghet. Kommunikasjon i fredstid og krise. Hvordan formidle et risikobilde på en balansert måte? Hva gjør at befolkningen føler trygghet? Einar Øverenget, Filosof og professor, HINN

13:00 Beredskapskommunikasjon. Falske nyheter – hvem eier informasjonen og virkelighetsforståelsen ved en hendelse? TBD

13:20 Sofaprat

13:30 Kaffe og utstillingsvandring

13:50 Effektiv kriseledelse og øvelser – hvordan forankre ambisjonene og styrke beredskapsevnen i egen virksomhet. Ivar Lunde, Universitetslektor og Gruppeleder security og beredskap, Proactima

14:15 Vannforsyningen sin plass i beredskapsarbeidet i Aurskog Høland kommune. Hvordan sørge for god samhandling og jobbe helhetlig med beredskap? Jan Ivar Jenssen, Beredskapskoordinator, Aurskog Høland kommune

14:35 Sofaprat

14:45 Personellsikkerhet og innsideproblematikk. Sean Armana, Direktør informasjon- og cybersikkerhet, HRP

15:05 Sofaprat og avrunding

15:15 Slutt og vel hjem

Overnatting

Overnatting bestilles og betales av den enkelte deltaker på Scandic hotel med bookingkode BNOR090523. Pris for standard enkeltrom er 1140,- Merk at hotellbestilling må gjøres før 29. mars for at du skal være sikret rom.

Påmelding

Det vil bli mulig å følge konferansen både fysisk og digitalt.
Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse er tirsdag 2. mai
Påmeldingsfrist for digital deltakelse er søndag 7. mai.

Praktisk informasjon

Scandic Hotel Hamar ligger sentralt i byen, drøye 700 meter fra togstasjonen. Kommer du med tog kan du følge Parkgata fra togstasjonen og bort til Scandic Hotel.

Utstillere

For utstillere gjelder «førstemann til mølla». Vi har plass til 16 utstillere, og disse vil få tildelt standplass med bord, duk og strømuttak. Rigging kan skje fra kl. 08.00 9. mai. Størrelsen på stand er 2 x 3 meter. Pris for utstillingsplass er 12.500,- og inkluderer full konferanse for èn deltaker. Ved påmelding, skriv «Utstiller» i påmeldingen og i tillegg send egen bekreftelse om at utstilling er ønskelig på e-post til Tone Bakstad. Rom må bestilles i tillegg. For spørsmål – kontakt Tone Bakstad.

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Deltagelse begge dager, inkl. felles middag
kr 6900
79 tilgjengelig
Deltar kun 9. mai, inkl. felles middag
kr 4350
79 tilgjengelig
Deltar kun 9. mai, uten felles middag
kr 3400
79 tilgjengelig
Deltar kun 10. mai
kr 3400
79 tilgjengelig
Deltar kun 9. mai, virtuelt
kr 2700
Ubegrenset
Deltar kun 10. mai, virtuelt
kr 2700
Ubegrenset