VA-dagene på Østlandet 2023

VA-dagene på Østlandet er et samarbeid mellom Driftsassistansen i Viken IKS, Fagrådet for Ytre Oslofjord og Rambøll.

Dette er en videreføring av tradisjonen med fagtreff som har pågått over en rekke år, i regi av BUVA seinere Eurofins og Rambøll.

Deltakerne har i hovedsak vært fra Buskerud, Vestfold, Østfold og Follo-området, men VA-dagene er åpne for hele landet.

Saksbehandlere, ingeniører og driftsoperatører på vann– og avløpsanleggene deltar på dette arrangementet sammen med deltakere fra private vannverk og andre som finner VA-dagene som en interessant møteplass.

Formålet med VA-dagene er å skape en felles arena for alle som arbeider med vann og avløp, både for oppdatering innen myndighetenes krav, bransjens utvikling, og ikke minst utveksle erfaringer.

Vi har nettopp hatt invitasjon ute til utstillerne – som nå er fullbooket.

Invitasjon og program til deltagerne vil bli sendt ut i begynnelsen av juni.