Teorikurs for fagbrev kjemi prosess / VAT

Jobber du som driftsoperatør i vannbransjen og ønsker å ta fagbrev i kjemiprosessfaget? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. I mange tilfeller krever vann- og avløpseierne relevant utdanning/etterutdanning. Mange VAT driftsoperatører i Norge mangler relevant fagbakgrunn.

Fagrettet opplæring anbefales for å sikre trygg drift og kyndig vedlikehold av investeringene innen vann og avløp i norske kommuner.
Norsk Vann tilbyr derfor fagopplæringskurs i kjemi/prosess for vann- og avløpsbransjen (KP- (VAT)).

Kursets mål

Å gi nødvendig kunnskapsgrunnlag innen teori i kjemiprosess faget for å melde seg opp til tverrfaglig eksamen i Kjemiprosess i regi av Utdanningsdirektoratet.

Bestått eksamen gir rett til å melde seg opp til fagprøve i Kjemiprosessfaget. For lærlinger uten kjemiprosess på VG2 er kurset aktuelt på tilsvarende måte som for praksiskandidater.

Kurset har en VA-profil.

Målgruppe(r)

  • Driftsoperatører VA (med eller uten annet fagbrev)
  • Lærlinger – gir grunnutdanning og mulighet for kryssløp (for de uten kjemiprosess på VG2)

Kurstilbudet er spesielt tilpasset driftsoperatør VA (med eller uten annet fagbrev) og som grunnutdanning for lærlinger, som gir mulighet for kryssløp. Kurset anbefales til driftsassistanser, driftsoperatørforeninger og anleggseiere.

Undervisningsopplegg

Teoridelen gjennomføres over 10 digitale enkeltsamlinger (zoom) i tillegg til hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Innhold

Fordypning i generell prosessteknikk med fokus på;

  • lese flytskjema, symbolikk og prosessbilder
  • enhetsprosesser og identifisere hendelsesforløp
  • kjemi og fysikk (maskin-og pumpeteknikk, varme og kjøleteknikk)

Kunnskaper om:

  • råvarer, tilsetningsstoffer, produktflyt og produktkontroll
  • produksjon og vedlikeholdssystemer
  • dokumentasjon, kvalitet
  • HMS

Kursmateriell

Kompendium «Forkurs KP-VAT teori, kjemiprosess» – digital (sendes ut i forkant)
Ignatowitz: Prosesskjemi; Anlegg og utstyr. Gyldendal Norsk Forlag AS, ISBN 9788258509544
Teknisk formelsamling

Nødvendig kursmateriell må bestilles av den enkelte.

Varighet

10 samlinger – digitalt. Kl 09 – 15 (1 time lunsj kl 12.13)

Hjemmeoppgaver mellom samlingene

Tidsplan

VÅR 2023

Tirsdag 10.01 kl 09–15
Tirsdag 14.03 kl 09–15
Tirsdag 18.04 kl 09–15
Onsdag 19.04 kl 09–15
Mandag 22.05 kl 09–15
Tirsdag 20.06 kl 09–15

HØST 2023

Torsdag 24.08 kl 09–15
Torsdag 21.09 kl 09–15
Mandag 23.10 kl 09–15
Tirsdag 24.10 kl 09–15    Avslutning (eksamensforberedelse)

Informasjon om eksamen og krav til praksis

Eksamen

Tverrfaglig eksamen offentlig og utarbeides sentralt av Utdanningsdirektoratet. Eksamen gis to ganger per år, hhv. juni og desember. Bestått eksamen gir rett til oppmelding for fagprøve kjemiprosessfaget.

Merk: Dato er ikke klar for 2023. UDIR arbeider med endring av eksamenskrav også for privatister.

Krav til praksis

5 år praktisk fra drift og vedlikehold av VAT- anlegg. Alternativt annen relevant praksis fra prosessindustri eller tilsvarende. Se realkompetansevurdering.

Kursholder/Instruktører

Kjell Hovde (faglig ansvarlig)
Trond Kaulum

Kontaktinfo

Faglig:

Trond Kaulum, lærer Norsk Vann
Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann

Praktisk:

Sissel Løvås-Hauge, administrasjonskonsulent Norsk Vann

Påmeldingsfristen går ut 20. desember klokken 18:00

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Kursavgift ex lærebøker
kr 20000
0 tilgjengelig
Utsolgt