SSTTs NoDig-konferanse 2022

NoDig konferansen gjennomføres i år som en felles båttur til Helsinki 2. – 3. oktober 2022.

Les mer her.