Spylekurs hovedledninger

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykks-spyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart.

  • Dag 1 kurserts først dagen er felles med operatørkurs rørinspeksjon, ca. 40 deltagere.
  • Dag 2 deles spyl og rørinspeksjon.

Les mer her.