Pumpe- og ledningsteknologi

Vi inviterer til oppdatert kunnskap om strømningsteknisk utforming og materialvalg til vann- og avløpsledninger og pumpeanlegg. Du vil også lære om hvilke nye muligheter digitalisering av nettet gir.

Kurset het tidligere VM6002 – Overvanns- og ledningsteknologi
og VM6002 – Pumpe- og ledningsteknologi

Les mer her