Operatørkurs private avløpsledninger

Operatørkurs private avløpsledninger:
Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg 

 Målgrupper: 

  • Operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger
  • Borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere.
  • Kommunale saksbehandlere for private stikkledninger.
  • VVS- og VA-rådgivere.
  • Rørleggere og entreprenører.
  • Representanter for forsikring og taksering. 

Les mer om kurset og påmelding her