Operatørkurs i lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger

Formålet med kurset er å gi lekkasjesøkere dokumentert kompetanse, praktisk trening og derved sikre kvalitet.

Deltakerne får utstedt kursbevis. Operatørbevis utstedes etter gjennomføring eksamen og krever 6mnd praktisk erfaring i lekkasjekontroll og trasésøk. 

Les mer her.