Ny teknologi for rensing av avløpsvatn og slamhandtering

Nytt avløpsdirektiv med omfattande nye reinsekrav på avløpssektoren blir etter alt å dømme vedtatt i 2024. På fagtreffet i Førde blir det presentert ny og lovande teknologi som kan betydeleg redusere både investeringskostnadar og driftskostnader med reinsing av avløpsvatn.

Driftsassistansen i Vestland Fylke, Vann Vest og Driftsassistansen Vest inviterer til seminar om dette.

Mer om program og påmelding i dette vedlegget.