NoDig-konferansen i 2023

NoDig-konferansen 2023 holdes 25.-26. oktober 2023.

Hold av datoen!

Mer informasjon om program og påmelding kommer her.