Kvalitetssikring nye VA-anlegg

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved kvalitetssikring av nye VA-anlegg. Trening i utførelse og rapportering av VA-kontroll iht. NS-EN 805 og 1610.  Det legges også vekt på HMS og bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver.

Les mer og meld deg på her.