Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg—oktober 2024

slokking av brann

Norsk Vann inviterer til digitalt kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg.

På kurset får du svar på hva som er kommunens ansvar for vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Med utgangspunkt i «Forskrift om brannforebygging» vil alle bestemmelser om ansvar bli gjennomgått.

Kurset vil dessuten gi en praktisk veiledning i kartlegging av kapasitet i vannforsyningsnettet, vurdering av behovet for slokkevann og hvordan eventuell manglende vannmengde kan skaffes fra andre kilder.

Kursinnhold

 • Kartlegging av kapasitet i ledningsnettet
 • Aktuelle lover, forskrifter og veiledninger
 • Kommunen sitt ansvar for å levere vann til brannslokking og sprinkleranlegg
 • Private vannverk sitt ansvar for brannvann
 • Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling
 • Eksempel på kommunale retningslinjer for slokkevann for brannvesenet og for sprinkling
 • ROS analyser og hvordan de kan brukes
 • Konsekvenser for drikkevannskvalitet ved levering av brannvann
 • Kommunens driftsansvar
 • Moderne slokkemetoder og tilhørende vannbehov
 • Bruk av tankbil og alternative vannkilder
 • Ansvar for vann til sprinkleranlegg
 • Behov for, og nytte av tappeprøver
 • Tilbakestrømssikring

Program

0845 Åpning, test av lyd og bilde, gruppeoppgave
0930 Kartlegging av kapasitet i ledningsnettet Aktuelt regelverk (lover, forskrifter og veiledninger)
1015 Pause
1030 Ansvar (kommune, kom vannverk, privat vannverk, eier) Brannvann i arealplaner og byggesaker
1130 Lunsj
1230 Moderne slokkemetoder, vannbehov, bruk av tankbil, alternative vannkilder. ROS-analyser – hvordan kan de brukes?
1345 Pause
1400 Konsekvenser for drikkevannskvalitet
Vann til sprinkleranlegg – kartlegging og inndeling i farekategorier
Tilbakestrømssikring
Lokale retningslinjer for brannvann
1500 Spørsmål, diskusjon, evaluering
1530 Slutt

Annen informasjon

Kurskompendium vil være Norsk Vann Prosjektrapport 218 «Vann til brannslokking og sprinkleranlegg». Dette sendes ut digitalt i forkant av kurset.

Det blir mulighet til å stille spørsmål og ta opp problemstillinger som kommunen ønsker vurdering av.
Kursholder er Einar Melheim og med seg har han Jan-Erling Thun som er fagansvarlig for sprinkler i Norconsult og Anders Unhjem Pettersen fra Hedmarken brannvesen.

Pris for kurset er kr 4500,- inkludert kompendium (kr 5500 for ikke-medlemmer i Norsk Vann).

Du vil få tilsendt en epost med mer informasjon og påloggingsdetaljer dagen før av kursstart.

Påmeldingsfristen er 1. oktober 2024 klokken 16:00

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg deltar og er medlem i Norsk Vann
kr 4500
25 tilgjengelig
Jeg deltar men er ikke medlem i Norsk Vann
kr 5500
25 tilgjengelig