Kurs i NoDig metoder i Trondheim 2024

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng. Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig.

Målgruppe(r)

Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Undervisningsopplegg

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd.

Innhold

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.

Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.

Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Se foreløpig program her.

Kursholdere
  • Espen Killingmo, Sweco (Kursansvarlig)
  • Borghild Folkedal, Asplan Viak

I tillegg vil enkelte andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene

Påmeldingsfrist 1. mars 2024

Praktisk info

Trenger dere overnatting i forbindelse med kurset, er ikke dette inkludert i kursavgiften. Dette må i så fall bestilles av den enkelte.

Det planlegges en felles middag i Trondheim  sentrum 20.03. Dette er for egen regning. Kryss av i påmeldingen hvis du ønsker å delta.

Her holdes kurset:
Asplan Viak sine lokaler, Abels gate 9, 7030 Trondheim

 

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Deltar og er medlem i Norsk Vann eller SSTT
kr 8700
5 tilgjengelig
Deltar og er ikke medlem i Norsk Vann eller SSTT
kr 9700
5 tilgjengelig