Kurs i nitrogenfjerning

Hvorfor?

Det går lang tid mellom hver gang det bygges et renseanlegg med nitrogenfjerning i Norge, og fortsatt er det bare 6 anlegg i drift. Det er slått fast at for å redde Oslofjorden må mange renseanlegg bygges om og oppgraderes med nitrogenfjerning. Noen nye anlegg er allerede under planlegging, og det vil bli mange flere. Behovet for oppdatert kunnskap og kompetanse om nitrogenfjerning er derfor sterkt økende. De som har studert vann- og avløpsteknikk for noen år siden lærte om nitrogenfjerning da, men har siden studiedagene aldri praktisert kunnskapen, av den enkle grunn at det har ikke vært behov for den. Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning.

Kursets mål

Øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teorien for og metoder for fjerning av nitrogen.

Målgruppe(r)

 • Ansatte i kommuner og IKS/KF/AS som eier og drifter avløpsrenseanlegg har ofte ulik bakgrunn og kompetanse. Primært rettes dette kurset mot de som tar beslutninger om investeringer på ingeniør-/ledernivå.
 • Rådgivere som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i arbeidet fra utredning – beslutning – gjennomføring for å tilfredsstille krav i forskrift
 • Ansatte i driftsassistanser som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i drift av renseanleggene
 • Ansatte i miljøforvaltningen som ønsker oppdatert kunnskap for å kunne utføre forvaltningsarbeidet på en best mulig måte

Det vil være en fordel med noe tidligere utdanning og/eller erfaring innen avløpsrensing, men ingen forutsetning.

Undervisningsopplegg

Vi gjennomfører kurset fysisk over 2 dager med forelesninger/undervisning, dialog med kursdeltakerne og noe arbeid med oppgaver.

Innhold

Dag 1

 • Utfordringer med nitrogen i avløpsvann
 • Oversikt over metoder forfjerning av nitrogen
 • Prosessgrunnlag for biologisk nitrogenfjerning
 • Nitrogenfjerning i aktivslamanlegg
 • Nitrogenfjerning i MBBR-anlegg
 • Oppgaver

Dag 2

 • Nitrogenfjerning i hybride anlegg (IFAS)
 • Nitrogenfjerning med andre prosess-løsninger
 • Nitrogenfjerning i slamvann
 • Ombygging av eksisterende anlegg til nitrogenfjerningsanlegg
 • Oppgaver

En foreløpig timeplan

Se foreløpig timeplan her

Kursmateriell

Tilgang til digitale forelesninger og oppgaver i etterkant av kurset

Varighet

2 dager

Overnatting

Overnatting er ikke inkludert, men må ordnes av den enkelte deltaker selv.

Kurslærer

Dr. ing. Hallvard Ødegaard (professor emeritus NTNU)

Kontaktinfo

Faglig:
Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann

Praktisk:
Sissel Løvås-Hauge, kurssekretær Norsk Vann

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Kursavgift
kr 7500
11 tilgjengelig