Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Merk av plass i kalenderen for Norsk Vanns konferanse for vann- og avløpsjus 2023.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om program og påmelding over sommeren.