Konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til Norsk Vanns konferanse for vann- og avløpsjus 2022. Årets konferanse kan—i år som i fjor—følges enten ved fysisk tilstedeværelse eller virtuelt gjennom streaming. Opptakene fra de to konferansedagene vil være tilgjengelige for alle betalende deltakere ut 2022.

Det vil bli anledning til å sende inn refleksjoner og spørsmål til foredragene underveis.

På dag 1 blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På kvelden dag 1 arrangeres det festmiddag med underholdning.

På dag 2 settes fokus på forvalting, avtalerevisjon, rettigheter i grunnen og revisjon av drikkevannsforskriften.

Program

 

0900 Åpning og praktiske opplysninger
Heidi Skaug, juridisk rådgiver Norsk Vann

0905 Aktuelt regelverk i Norge og i EU—Utvikling det siste året
Elin Riise, juridisk rådgiver Norsk Vann

0935 Sofaprat

0945 Pause

1005 Juss, politikk, teknikk og etikk—Hvordan fordeles ansvar og utgifter
Glen Arvid Valstad, Avdelingsleder KAV, Ål kommune
Audun Halleraker, Daglig leder Bømlo Vatn og avløp

1035 Sofaprat

1105 Utbyggingsavtaler—Avgjørelser de siste årene med relevans for vann og avløp
Ann-Janette Hansen, juridisk rådgiver Moss kommune

1120 Sofaprat

1130 Lunsj

Vann og avløp i plan- og byggesaker

1230 Overvannshåndtering i byggesak—Tiltakshavers ansvar og plikter
Karoline Hagen, assosiert partner i Aurlien Vordahl & CO Advokatfirma AS

1250 Masteroppgave—Juridiske virkemidler ved håndtering av overvann på nabogrunn
Kristin Stålerød Ødegård

1310 Nye bestemmelser i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann
Knut Fredrik Rasmussen, utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet

1350 Sofaprat

1410 Pause

1430 Slokkevann—Hvem er myndighet og hvem bestemmer hva som er tilstrekkelig
Håkon Winterseth, faglig leder i Firesafe

1450 Hvordan sikre vann og avløp i byggesaker—Fra søknadstidspunkt til utstedelse av ferdigattest
Knut Fredrik Rasmussen, utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet

1520 Vannstandarden—Hvordan vil den nye nettversjonen se ut
Gjertrud Eid, rådgiver Norsk Vann

1535 Sofaprat

1600 Slutt

1930 Aperitif

2000 Konferansemiddag med underholdning

Forvaltning

0830 Hvordan vurdere forholdsmessighet i saker hvor kommunen vil pålegge tiltak—Særlig om bruk av normalkostnad i saker om tilknytningsplikt
Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver, vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

0850 Sofaprat

0900 Forslaget til revidert avløpsdirektiv—Hvilke nye krav kan komme
Jon Erik Aamdal Lundgaard, seniorrådgiver og Bård Plener Fredriksen, rådgiver, Miljødirektoratet

0920 Sofaprat

0930 Pause

0950 Gebyrreglene i forurensningsforskriften—Kommunenes handlingsrom
Camilla Grande, senioradvokat i advokatfirmaet Berngaard

1010 Sofaprat

Avtalerevisjon

1020 Klassiske problemstillinger ved inngåelse av entreprisekontrakter i VA-sektoren
Advokat Lars Berntsen i advokatfirmaet Berngaard

1040 Revisjon av entreprisekontrakter pga. korona, økte strømpriser mv.
Andreas Falch Haugland, senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig

1110 Avtalerevisjon—Gamle avtaler om gratis vann m.m.
Heidi Skaug, juridisk rådgiver Norsk Vann

1125 Sofaprat

1135 Lunsj

1230 Kåseri om utedoens historie
Thor Gotaas, forfatter og folkeminnegransker

Rettigheter i grunnen

1300 Hvordan gå frem for å oppnå rett til å anlegge eller utvide ledningsanlegg over annen eiers grunn
Guttorm Jakobsen, advokat i eget firma

1325 Tinglysning av rettigheter—Hva må matrikuleres før tinglysing
Lars Elsrud, avdelingsleder i Kartverket

1340 Sofaprat

1350 Pause

Drikkevann

1410 Revisjon av drikkevannsforskriften—Status for implementering av drikkevannsdirektivet
Stig Atle Vange, Helse- og omsorgsdepartementet

1430 Gjennomføring av vannforskriften og vannforvaltningsplaner i kommunal arealplanlegging etter plan- og bygningsloven
Gunhild Storbekkrønning Solli, førsteamanuensis NMBU

1450 Sofaprat og avslutning

1500 Slutt

Overnatting

Overnatting bestilles og betales av den enkelte deltaker.

Priser

Prisene ser du under. For deg som ikke er medlem i Norsk Vann kommer det et påslag på NOK 800 per dag i forbindelse med fakturering.

Påmeldingsfrist: 24 november klokken 23:30

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig