Elektro for ikke-elektrikere september 2022

Ringsaker Videregående Skole Skolevegen 16,Brumunddal

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget. Kurset gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Og sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person. Med instruert personell forstås […]

Bestill Billetter kr7000-kr10000 18 billetter igjen

Workshop i Norsk Vanns kommunikasjonsnettverk

Nationaltheateret konferansesenter Haakon VIIs gate 9,Oslo

Velkommen til kommunikasjons-workshop Norsk Vann har gleden av å ønske velkommen til workshop 25. oktober i Oslo. Der vi skal se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse vi kan løse i samarbeid. Vi ønsker med dette å blåse liv igjen i kommunikasjonsnettverket. Vi tror nettverket vil være nyttig i […]

Bestill Billetter Gratis 21 billetter igjen

Elektrofagbevis for driftsoperatører

Ringsaker Videregående Skole Skolevegen 16,Brumunddal

Innledning På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.Driftspersonell uten formell elektrofagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag […]

Bestill Billetter kr7000-kr10000 12 billetter igjen

Kurs i NoDig metoder—Bergen

Thon Hotel Bergen Airport Kokstadvegen 3,Kokstad

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Da har vi kurset for deg! Hvorfor et kurs om NoDig metoder? NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere […]

Bestill Billetter kr8500-kr9500 30 billetter igjen