VA-dagene på Østlandet

Quality Hotel Grand Chr. Augusts gate 2Kongsberg,

VA-dagene på Østlandet er et samarbeid mellom Driftsassistansen i Viken, Fagrådet for Ytre Oslofjord og Rambøll. VA-dagene er en felles arena for alle som arbeider med vann og avløp i kommunene og ved private vann- og avløpsanlegg. Målet med VA-dagene er at deltakerne skal bli oppdatert om bransjens utvikling, myndighetenes krav og ikke minst utveksle erfaringer. […]

Water Safety Conference 2022

Norges Arktiske Universitet Campus Narvik Lodve Langesgate 2Narvik,

Delta på International Conference for Water Safety i Narvik 22. - 24. juni 2022. Se program og påmelding på denne siden