Håndtering av overvann

Hvert år forårsaker overvann skader og andre ulemper som påfører samfunnet betydelige kostnader og naturen store miljømessige konsekvenser. Som følge av klimaendringer, stadig fortetting og et aldrende avløpsanlegg forventer vi en eskalering av de utfordringer vi allerede ser i dag.

Les mer og meld deg på kurset her innen 31. desember.