Gemini-konferansen

Årets Geminikonferanse er satt opp.

Mer informasjon følger. Sett av dagene så lenge!