Driftsoperatør Vann—grunnkurs våren 2024

Driftsoperatør på NRA

Er du driftsoperatør på vannbehandlingsanlegg og har jobbet minimum 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med vann, da har vi grunnkurset for deg!

Hvorfor?

For å tilby innbyggerne trygt, rent og godt drikkevann trengs det kompetente medarbeidere. Kurset gir grunnutdanning til driftsoperatører, driftsledere og annet driftsteknisk personell på vannbehandlingsanlegg og installasjoner i distribusjonsnettet.

Kursets mål

Driftspersonellet skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgavene som skal gjøres på et vannverk på en slik måte at det ivaretar vannkvalitet og sikkerhetskrav som vannverkseier og helsemyndigheter krever. Driftspersonellet skal vise i teori og praksis at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves for å ivareta de mål som er satt for driften av vannverket.

Målgruppe(r)

Nåværende eller kommende driftsoperatører på vannverk som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller tilfredsstillende vannfaglig teorikompetanse. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Forkunnskaper
 • Norsk Vanns forkurs for driftsoperatører
 • Minimum 6 måneder relevant praksis
Undervisningsopplegg

Kurset er bygget opp etter prinsippet om «blandet læring», det vil si en kombinasjon av fysiske samlinger og online kurs. Online læring gir kursdeltakerne mulighet til å lære i eget tempo, noe som gir fleksibilitet i forhold til egen arbeidsdag og studier på kveldstid. Samtidig er videoer og læremateriell alltid tilgjengelig for repetisjon, og man får lenker til supplerende materiell. Dette kombineres med fysiske samlinger med undervisning og dialog, og nettmøter med fokus på øvelser og oppgaver. Noe som gjør at kursdeltakerne må forholde seg til en fast tidsplan, samtidig som det ivaretar den sosiale delen og det å bygge nettverk. Altså en kombinert opplæring der kursdeltakerne veksler mellom selvstendig online læring, undervisning og dialog ansikt til ansikt – alt innenfor en fast tidsplan. Kurset starter med fysisk samling, og midtveis er det en 3 dagers fysisk samling med fokus på praktisk analysearbeid (lab). Det blir også befaring på vannbehandlingsanlegg.

Kurset tar tid og det må påregnes min 45 timer egenstudier. Studiene inkluderer obligatoriske quiz som må gjennomføres for å bestå kurset. I tillegg er det obligatoriske innleveringsoppgaver i løpet av kurset. Spørsmålene er lagt inn under temaet de hører til. Alle obligatoriske innleveringer må være bestått med minimum 70% for å bestå kurset.

 

Kursinnhold
Teoretisk og praktisk drift av vannverk
 • Valg av vannkilde
 • Hydrologi og årstidsvariasjoner
 • Innføring flytskjemaer
 • Kvalitetskrav til vann og renseprinsipper
 • Forbehandling/siling
 • Kjemisk rensning 
 • Ozon-bio prosessen
 • Filtrering/mikrosiling/ultrasiling – filtrering
 • Desinfeksjonspraksis og metoder
 • Karbonatisering/korrosjonskontroll
 • Alkalisering
 • Arbeidsmiljø/HMS
 • Kjemi og mikrobiologi
 • Prosess og prosesskontroll
 • Automatikk og styring
 • Driftsproblemer og vedlikehold
 • Hygiene og arbeidsmiljø
 • Lover og forskrifter
Laboratoriet
 • Krav til drikkevannskvalitet/Drikkevannsforskriften
 • Drift- og kvalitetsparametre
 • Aktuelle analyser av vann
 • Driftskontroll, intern overvåkning/myndighetenes kontroll
 • Vurdering og rapportering av analyser
 • Laboratorieøvelser og analyser
Tekniske installasjoner
 • Inntaksarrangementer
 • Pumper og ventiler
 • Ledninger og renner/kanaler
 • Måle- og reguleringsutstyr, doseringsutstyr og apparater
 • Blåsemaskiner og kompressorer
 • Siltyper, filtertyper og -apparater
 • Varme og ventilasjon
 • Forebyggende vedlikehold
 • HMS, internkontroll, lover og forskrifter
Befaringer (hvis det blir tid)
 • Forskjellige typer vannverk
 • Høydebassenger, trykkøkere, kuminstallasjoner etc.
Praktisk gjennomføring

9.–10.4:  Fysisk samling på Hias kl 09:00 (08:00 dag 2) –16:00
23.4:     Nettsamling kl 08:30–11:30
2.5:       Nettsamling kl 08:30–15:00
28.5 – 30.5 :  Fysisk samling på Hias kl 09:00 (08:00 dag 2 )–16:00
11.6:      Nettsamling kl 08:30–15:00
18.6:      Nettsamling kl 08:30–15:00 (avslutning og eksamen)

Med forbehold om endringer

Påmeldingsfrist: 15. mars 2024.

Overnatting

Ønskes det overnatting i forbindelse med samlingene, er det noe som bestilles av den enkelte deltaker.
Prisen for overnatting er ikke inkludert i kursavgiften

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Driftsoperatør Vann medlem
kr 30000
0 tilgjengelig
Utsolgt
Driftsoperatør Vann ikke-medlem
kr 35000
0 tilgjengelig
Utsolgt